20101017

Changing Education Paradigms - The Educator's PLN

RSA Animate - Changing Education Paradigms - The Educator's PLN: ""

Otroligt bra animering där Sir Ken Robinson diskuterar behovet av reformering av utbildningsväsendet - något att reflektera över i tider av nya läro- och kursplaner.


Technorati Tags:
, ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.