Gadgeten innehöll ett fel

20100911

Integritet - okänt för Södertäljepoli.sen?

Polisen tar allt färre dna-prov: "– Vi har som mål att nå upp till 500 topsningar under året och dit når vi inte i dag, konstaterar Lars Sjögren, biträdande polismästare i Södertälje."

Det är ju helt fantastiskt att polisen fortfarande jobbar med kvantitativa mål när det gäller genomförda kontroller. De enda mål som är relevanta är ju minskad frekvens av brott - att den biträdande polismästaren inte fattar det är ju, milt uttryckt problematiskt. Att topsa någon är extremt integritetskränkande - kanske något för poliskåren att reflektera över.


Technorati Tags:
, , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.