Gadgeten innehöll ett fel

20100911

Är diskussion om föräldraförsäkringen ens meningsfull

Individualisera föräldraförsäkringen, just för att det är en föräldraförsäkring: "Efter Lars Ohlys snack om bröstpumpar i Svt har debatten om föräldraförsäkringens utformning på nytt blossat upp. Och på nytt förvånas jag över att så många personer som kallar sig liberaler vill ha en kollektiv föräldraförsäkring och inte en individuell."

Kan bara konstatera att argumenten för den s.k. individualiserade föräldraförsäkringen blir alltmer korkade, på gränsen till fullständigt intellektuellt haveri faktiskt. Senast i raden hittar man Utsikt från höjden som inte ens fattat att föräldraförsäkringen, precis som barnbidraget, är till för barnet. Den har uteslutande som syfte (eller möjligen borde ha) att säkra att barnet kan tillförsäkras en god omsorg under sina första levnadsår genom att dess föräldrar (som ju rimligen kan vara en eller flera) kan vara lediga för jobbet.

Jämställdhetsargumentet används ofta - undrar om någon av dess förespråkare någonsin tänkt tanken ut. Om det är sant (vilket det förmodligen är) att kvinnors relativa löneläge påverkats negativt genom att de är gravida, föder barn och tar ut mer föräldraledighet och åtgärden mot detta är att förmå män att i större utsträckning vara hemma efter barnets födelse så blir konsekvensen att mäns lön påverkas på samma sätt dvs sänks. En oerhört korkad strategi.

Dessutom är ju hela diskussionen ett uttryck för heteronormativitet. Att som Utsikt från höjden dessutom hävda att en föräldraförsäkring som ger föräldrarna (hur många de nu råkar vara och vilket kön de än må ha) rätt att mellan sig förmedla dagarna är en kollektiv försäkring innebär en tolkning av begreppet kollektiv som ju är rätt uppseendeväckande.


Technorati Tags:
, ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.