20090224

Seasick Steve

Anders Brage tipsar mig via Facebook om Seasick Steve.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.