20090203

Den obalanserade Wetterstrand

En märkligt obalanserad reaktion: "Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand använder inte precis de mest balanserade orden när hon i SVD idag kommenterar ett förslag från folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp som jag leder.
Att vilja begränsa ämnesstudier på modersmål är idiotier, menar hon."

Upptäcker att Christer Nylander faktiskt kommenterat debatten kring förslaget om att förbjuda ämnesundervisning på modersmål. Han är besvärad över Maria Wetterstrands "obalanserade reaktion" och hänvisar den vetgirige till en EU-rapport som skall upplysa oss om att det bara är i Sverige som man finner forskningsresultat som pekar på att just sådan undervisning kan vara bra. Det intressanta med rapporten, förutom att den knappast rent generellt kan anses styrka Nylanders teser, är att den lyckas med konststycket att helt bortse från den svenska forskningen. I listan över referenser finns såvitt jag kunnat finna bara två studier som avser Sverige refererade - ingenav dessa behandlar just frågan om ämnesundervisning på modersmålet utan snarare sådana som behandlar sambanden mellan boendesegregationen och skolresultat. Kanske borde en rapport i frågan fäst lite större uppmärksamhet just kring denna fråga?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.