Gadgeten innehöll ett fel

20100828

Visa Sverigedemokraternas islamofobiska valfilm

Dörfär borde TV4 visa Sverigedemokraternas vidirga rasistfilm: "Jaha, nu får de som de vill. Jag kan inte dra någon annan slutsats.

Sverigedemokraterna har alltså gjort en skräckfilm där horder av niquabklädda kvinnor med barnvagnar hotar en stackars ensam svensk pensionär. I filmen är hotet fysiskt, de svartklädda kvinnorna stormar fram, och det ekonomiska samband som förs fram är att antingen har vi råd med alla de här muslimska barnen eller också har vi råd med äktsvenska pensionärer. Invandrarbarnen och -kvinnorna är hotet, den hotade pensionären den vi antas känna för (mycket suggestivt illustrerat med färgsättning och musik)."

Det som avhandlas av Isobel Hadley-Kamptz är alltså Sverigedemokraternas valfilm som TV4:s ansvarige utgivare Jan Scherman vägrat visa. Filmen kan man förstås ändå se (och nyss hade den visats över 42 000 gånger)

A-C Marteus går faktiskt - åtminstone vad gäller ordval i sin karaktäristik - än Hadley-Kamptz och skriver
SD ställer, i filmen, pensionärer mot invandrare. Och invandrarna framställs som en flock blodtörstiga spöken i svarta slöjor som, med barnvagnar som vapen, försöker tränga sig fram i välfärdssamhället och stjäla pensionärernas resurser. Det är precis samma strategi som nazisterna använde: framställ judar som något annat än människor, något mindre än människor. Framställ dem som vidunder, som djur. Vänj folket vid det. Sedan går vi vidare till nästa steg.

I själva verket skulle äldreomsorgen förstås kapsejsa på ett ögonblick om det inte var för alla invandrare som arbetar där. Men det argumentet biter inte på SD-anhängare. För de struntar ju i pensionärerna. Nej, låt mig vara tydlig: De ger fullständigt fan i gamla kärringar och gubbar. Fullständigt. De utnyttjar äldre medborgare för sina själviska syften: att få röster så att de kan ta sig in i beslutande församlingar och bedriva hatpolitik.


Ia är rätt kärnfull i sin kommentar
Den ariska pensionären måste prioriteras framför burkorna som ynglar av sig likt muslimer på Västbanken. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!


Frågorna tycks vara två:

Är filmen rasistisk?

Svar: den spelar oförblommerat upp en uttalat islamofobisk bild av den svenska verkligheten, jag tror till skillnad från Hadley-Kamptz att de vill spela på just okunskapen om islam, muslimer i kombination det USA-imperialistiska "kriget mot terrorism" (dagens imperialistiska offensiv mot områden med huvudsakligen arabisk/muslimsk befolkning) och få mottagaren att sätta likhetstecken mellan burka-kladda terrorister och asylsökande/invanrare med mörkare hudfärg

Bör den visas?

Svar: självklart av två skäl; yttrandefriheten bör vara absolut i ett demokratiskt samhälle och det finns sannolikt inget bättre sätt att få folk att reagera mot denna typ av budskap än att låta det träffa dagsljuset

Människor som eventuellt köper den typ av budskap som filmen marknadsför är det synd om. Finns de i någon större mängd är det ett uttryck för att såväl skolan som våra politiska partier, hela det demokratiska samhället misslyckats med att hos dessa visa det öppna samhällets överlägsenhet (man skulle kunna kalla det en betydande del av vårt kulturarv). Det är vi som representerar detta som har en läxa att göra!

Noterar att jag nog borde ha lagt till frågan om försvar av vårt öppna, demokratiska samhälle både mot dess inre hot (övervakning etc) och mot mörkermän av filmakarnas typ på listan i mitt tidigare inlägg I valet och kvalet.
Technorati Tags:
, , , , , , , , , ,


8 kommentarer:

 1. Vänstern har lyckats påverka politiken så mycket att lagar som "hets mot folkgrupp" skapats och fått en upphöjd status. Lagen är ett resultat av att man inte klarar av att argumentera framgångsrikt utan att tysta motståndaren. Det är omoraliskt och fegt. Yttrandefriheten är död i Sverige idag - det är tragiskt. Om man som individ inte tål att höra en annan människas avvikande åsikt så kan man likaväl leva ensam i sin enfald. Framsteg kan inte skapas utan ifrågasättande och opposition.

  SvaraRadera
 2. Käre Anonym (hur svårt är det att skriva sitt namn i därför avsett fält) vi torde vara rätt överens när det gäller själva frågan om yttrandefrihetens innebörd. Nu är det dock så att några framsteg knappast kan förväntas av att den aktuella filmen visas (eller som en effekt av den politik den representerar). Tvärtom så förefaller den ju förespråka en väg som ju prövats och befunnits farlig i det att utpekande av grupper som farliga, giriga, blodtörstiga, våldsbenägna upprepade gånger skapat okontrollerbara motsättningar - nazismen torde ju vara det mest illustrativa exemplet men etnisk rensning i andra delar av världen följer ju samma mönster.

  SvaraRadera
 3. Det är många som behöver öppna ögonen. Att nazismen skulle vara speciell i det avseendet tror jag inte på. Vad är etnisk rensning? Är det bara utplåning av en etnisk grupp eller ska man inbegripa annat? Tvångsförflyttning, utnyttjande,arbetsläger, förbud mot relioner med mera? Nazisterna var inte värst - de var en av många avskyvärda ideologier. Att utse en som värst och acceptera andra, kanske till och med förespråka diktaturregimer visar på människans sämsta sidor. Nazisterna förlorade kriget, och det är en förskräcklig ideologi men vi värderar allt från dagens moral. Jag är inte säker på att någon, jag eller du, hade förömt varken nazisterna, kommunisterna i Kuba, Kina eller Ryssland, Nationalisterna i Japan, Kambodja, om vi växt upp i något av de länderna och varit fostrade i de moralvärderingarna. Det är lätt att gå på retoriken från de styrande. Nu är jag tillbaka till det jag färgade min kommentar med och som är det absolut viktigaste - vi måste ha oinskränkt yttrandefrihet. Det räcker med minsta inskränkning så faller hela tanken på genuin demokrati. Då blir värdet noll och intet och vi har tagit första steget mot oinskränkt diktatur och extremism.

  SvaraRadera
 4. Om FI visat en kapplöpning mellan män och kvinnor till ett styrelserum för att få fram sin poäng om könskvotering till styrelser. Hade filmen då fällts som köndiskriminerande? Hade den stoppats?

  Om kapplöpningen om statsbugeten istället varit mellan militär och vårdpersonal. Hade filmen då stoppats?

  Att diskutera prioriteringar i stadsbudgeten är en av politikens främsta uppgifter. Vård, skola, barnomsorg, militär… var vill vi lägga pengarna?! Men av någon anledning går det inte att diskutera vad flyktingmottagning och assimilation får kosta.

  Var går gränsen för hur “lite” av stadsbudgeten som kan läggas på flyktingmottagning innan det är “rasism”?

  Att dessutom bemöta SD´s alla argument som ”rasism” är lika omoget som att bemöta VP´s alla argument som ”stalinims”! Det gör ett desperat intryck av att inte våga bemöta det verkliga politiska budskapet. Det tabu som råder i debatten om invandringspolitiken visar hur osund demokratin, åsikts- och yttrandefriheten är.

  Jag röstar på SD för att jag vill att mina skattepengar skall gå till skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg. INTE flyktingmottagning, SFI-kurser och assimilationsproblem. Precis vad SD´s reklamfilm förmedlar!

  Jag säger som Shakespear; ”A man convinced against his will, is at the same opinion still”.

  //Fredrik

  SvaraRadera
 5. Visst får man diskutera vad saker och ting kostar, att hävda något annat är ju lögn.Oftast avkrävs man dock en rimlig grad av hederlighet dvs att man t.ex. inte bara redovisar kostnader utan också intäkter som samma företeelse genererar. Här bemöts heller inte SDs alla argument som uttryck för rasism - bara de som faktiskt är det. Det framgick väl av mitt inlägg som konstaterar att det SD vill spela på i filmen är islamofobi (och den byggs ju upp på okunskap och på den rädsla som agiterats fram i namn av krig mot terrorism). Det SDs film förmedlar är att muslimer (den enda religion där det förekommer burkor av det slag som visas i filmen) hotar pensionerna/ärerna.

  Det hade ju - precis som du påpekar, Fredrik (trevligt att ha ett namn att diskutera med) - varit lika rimligt att ställa helt andra grupper/verksamheter mot varandra - de som har arbete mot dem som inte har, sjuka mot barnomsorg, skola mot militär. Skillnaden är att när man illlustrerar "prioriteringar" med burkaklädda kvinnor så hetsar man mot en grupp, ingen tvekan om det, man diskuterar faktiskt inte prioriteringar.

  Det är ju t.ex. så att kvinnor med s.k. utländsk bakgrund utgör en väsentlig del av arbetskraften inom äldrevården. Om vi alltså inte tar kostnaden för mottagning av dessa så får vi snabbt stora problem. Taxinäringen tycks på likartat sätt ha en stor andel män med utländsk bakgrund, I min hemstad en stor del av servicesektorn - städning, restauranger etc. - helt avhängig av arbetskraft med utländsk bakgrund.

  För mig är dock den stora nytta vi har av alla nya svenskar dock underordnad något som jag upplever som fundamentalt i det svenska efterkrigssamhälllet - internationell solidaritet - som yttrar sig i brett folkligt stöd för såväl generöst flyktingmottagande som omfattande biståndsverksamhet.

  SvaraRadera
 6. Peter, du utgår ifrån att Sverigedemokraterna är mer ohederliga än andra partier, och att människor blir rädda när de ser en Niqab-klädd (inte Burka), kvinna.

  Vi behöver egentligen inte ägna oss åt någon pajkasting vilket parti som är mest ohederligt mm.

  Saken är ganska enkel; de som vill prioritera flyktingmottagning och assmilation lägre än vad den idag priorieras har bara ett val:

  Sverigedemokraterna!

  När MP röstades in i riksdagen -90 var det för att folket var missnöjda med hur lågprioriterad miljöpolitiken var. Jag tror företeélsen kommer upprepa sig med SD.

  Den 19 sept vet vi!

  SvaraRadera
 7. Lyckas inte hitta var jag påstått eller ens antytt att Sverigedemokraterna är mer ohederliga än andra partier, så vilken pajkastning vi skall sluta ägna oss åt förstår jag inte.

  oaktat - djupt bekymmersamt om vi skulle prioritera ner flyktingmottagandet - viktigt att snarast öka detta i den värld vi lever i.

  SvaraRadera
 8. Hej igen Peter;

  En sak som gjorde mig ganska övertygad om hur misslyckad invadringspolitiken är, var när jag tittade på etniciteten på ledarna till Sveriges tyngsta kriminella gäng:

  Utan att nämna namn föreslår jag att du kollar upp detta; Original Gangsters, Naserligan, Jugoslaviskst nätverk, Asir, Black Cobras, Black Scorpions, Werewolf Legion, Joksos arvtagare, Tigrana mfl.

  Jag vet inte vad nettokostnaden för flyktingmottagning, SFI kurser och assimilation är. Men jag vet att jag inte är beredd att betala med det lidande dessa gäng har orsakat. Och jag skulle gärna sätta totalstopp för invadringen för att rädda en enda kvinna från hedersvåld!

  Det är tragiskt och osunt för åsiktsfriheten om vi inte kan diskutera detta utan att kalla SD ”nazister” och ”rasister”!

  Orden är använda så långt ifrån sin ursprungsbetydelse att de snart kan ersättas med ”blaha”.

  Jag ser långt hellre att skattepengarna går till vård, skola, äldre- och barnomsorg än en flyktingmottagning som inte ens klarar av att skilja på behövande och kriminella från andra delar av världen.

  Hej så länge! //Fredrik

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.