Gadgeten innehöll ett fel

20100825

En oppositionell skolpolitik - finns den?

Alliansfritt Sverige: Augusti 24, 2010 - Ordningshetsen i skolan riskerar rasera svensk konkurrenskraft: "Det är en formidabel sågning av utbildningspolitikens kamp mot det kreativa."

Alliansfritt citerar från en intervju med Thomas Kroksmark som avslutas med:

Thomas Kroksmark anser att det som behövs är ett skifte av fokus.
-Vi har en skolminister som fokuserar på ordningsfrågor i stället för frågor som rör ett kunskapsintensivt samhälle, vad är egentligen värt att veta. Politiken orkar inte dit och det är ett handikapp för den svenska skolan. Det är inte bara regeringen som har den här synen, oppositionen har inte en enda ny skolidé, säger han.


Kroksmark pekar på bristen på opposition vilket förstås är lite deprimerande. Det som krävs är en skolpolitik som tar sikte på att skapa en skola för vår tid - det handlar om en skola som fokuserar kunskap/kompetens som behövs i detta århundrande, inte det förra:)

I en sådan skola är det barnens utveckling som som prioriteras, där ses barnen framför att mätas och vägas, där används samma verktyg för kunskapsarbete som i övriga samhället. där är det tillägnandet av verktyg för att förstå, kritiskt granska och använda information liksom att skapa kunskap som betonas. I en sådan skola är det kreativt skapande som lägger grunden för självständiga, entreprenöriella medborgare.

Finns inte mycket plats för kontroll, övervakning, förbud i en sådan skola!

Kanske är det helt enkelt en IT:fierad flumskola vi behöver?


Technorati Tags:
, ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.