20100827

Sänkt moms inte rätt väg att gå?

Stark Sahlin i spretig utfrågning: "Som oppositionsledare var hon också noga med att ge sina rödgröna samarbetspartier erkännande. Inte minst miljöpartiet framhölls tydligt i frågan om eventuell sänkt tjänstemoms, som alternativ till RUT-avdraget. På Twitter påminde för övrigt också frilansjournalisten Andreas Henriksson att Sahlin "för några år sedan torgförde idéer om rut-liknande skattereduktion" och att hennes partidistrikt Stockholms län vill ha det."

Behövde ett inspel och hittade det hos Jonas Morian. Sänkt tjänstemoms - med restaurangbranschen i fokus - har aktualiserats denna vecka. Själv tillhör jag dem som ivrigt föresrpåkar sänkta kostnader för att köpa allehanda tjänster (neutralt vad gäller typ förstås - människor har olika önskningar/behov) och har lekt med tanken att använda momsnivåer. Fick mig dock en tankeställare häromdagen då jag förstod hur den metoden skulle kunna slå.

Bakgrunden är att jag har några olika källor till kunskap om hur tjänstesektorn kan tänkas resonera/agera. En av dessa är att jag faktiskt är delägare i ett bolag som levererar bl.a. tjänster. Där har vi inte funderat över frågan särskilt mycket trots att datarelaterade tjänster uppenbarligen torde behövas i större utsträckning än vad folk är villiga att betala för - svårt att ta betalt helt enkelt (från privatpersoner). Den andra är kontakter med framförallt restauratörer. Häromdagen började innehavaren av den indiska restaurang jag understundom frekventerar för intagande av lunch prata med mig med anledning av den sossenål jag har på kavajslaget. Samtalet handlade just om momsen och jag kunde snabbt konstatera att det denne man såg fram emot var större marginal - inte ökad försäljning, inte flera kunder utan just större marginal. Inte konstigt förstås - sänkt moms skulle väl ge en 5-krona per lunch, det ger faktiskt inte fler uteätare, inte sänkt pris utan just lite större marginal. Andra modeller måste till för att öka efterfrågan som skulle kunna generera flera jobb.


Technorati Tags:
, , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.