20090408

Och en som har fel

En tanke om pudelns kärna
: " Ska vi vinna val så bör vi nog inte bara prata om hur vi ska organisera oss. Vi bör även gå från ord till handling och anpassa vår organisation efter de uppgifter den skall lösa. Det senare uppgiften är enkel att definiera, den ska se till att vinna val."(Hittat via Erik Laakso.)Johan Westerlund har en del funderingar som bland annat leder honom fram till den ovan citerade slutsatsen. Enligt min ringa mening har han fel och faktiskt inte ens lite fel utan han har helt missförstått politiska partiers uppgift. Kanske har förra årets presidentval påverkat förståelsen - i USA är ju partierna kampanjorganisationer vars egentligen enda uppgift är just att vinna val. Så bör inte vara fallet i en folkrörelsebaserad demokrati. I en sådan är partiernas absolut viktigaste uppgift att svara för det demokratiska fotarbetet, att erbjuda medborgarna arenor på vilka de kan delta i politiska diskussioner, framföra sina åsikter, forma sin samhällssyn tillsammans med andra. Kort sagt den faktiska arena där den enskildes uppfattning väger tungt, från vilken respektive partis politik formas.

För att de samlade åsikterna skall få genomslag i den politik som beslutas i valda församlingar måste förstås dessa arenor (politiska partier) vara representerade i parlament och andra församlingar. Det är skälet till att ett politiskt parti också skall fungera som en valorganisation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.