Gadgeten innehöll ett fel

20090417

Bättre tillgång till IT i fristående skolor

Bättre tillgång till datorer i fristående skolor: "I genomsnitt går det 1,6 elever per dator i fristående gymnasieskolor och 2,5 elever per dator i kommunala gymnasieskolor. Motsvarande siffror för grundskolan är 4,5 elever per dator i fristående och 6,0 elever per dator i kommunala grundskolor. Lärarna på fristående skolor upplever också i mindre utsträckning än lärare på kommunala skolor att de begränsas av skolans IT-utrustning. Andra skillnader är att lärare i fristående skolor oftare använder IT för kommunikation med elever och vårdnadshavare än lärare på kommunala skolor."

Den undersökning Skolverket gjort fick berättigad uppmärksamhet i SvD som dels hade nyheten på förstasidan i pappersupplagan, dels hade flera artiklar på ett helt uppslag signerat Matilda E Hansson:

Elever på friskolor får bättre datorer

De lär sig med topputrustning

Svaga elever får stöd dygnet runt

Datorbrist oroar inte Björklund

C kritiska till Björklunds syn på datortäthet

Mitt eget parti har förstås ingen uppfattning. Trots att jag nu för flera månader sedan påpekade för riksdagsgruppen att man kanske skulle nyttja den kompetents som finns i partiet har de fortfarande inte tagit något initiativ vad jag vet. Socialdemokratisk skolpolitik börjar likna ett skämt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.