Gadgeten innehöll ett fel

20090405

Arbetarklassen får betala i alla fall

EU förvärrar jobbkrisen: "Sverige har redan nått denna kritiska punkt. I en ny undersökning kan mer än hälften av de tillfrågade tänka sig avstå från löneökningar eller till och med sänka sina löner för att behålla sina jobb. Helt i linje med konvergenskrav dikterade av EU, drar alliansregeringen åt svångremmen genom att frysa anslagen till kommuner och landsting. Detta när vi närmar oss omfattande varsel i den offentliga sektorn. Nästa steg är nedskärningar och privatiseringar av detsamma.

I sak har högern redan förlorat debatten. EU-förespråkarna envisas med att EU-projektet garanterar ekonomisk stabilitet och tillväxt. Folkpartiet vill till och med införa euron. Men de har fel och det blir extra tydligt under den pågående lågkonjunkturen. Den svenska kronans sjunkande värde har de facto räddat jobb när exportsektorn får lite andrum. Och de länder som har infört euron som valuta har det gått riktigt dåligt för. EU: s konvergenskrav och tvångströjor förstärker krisens effekter när regeringar inte tillåts satsa på den offentliga sektorn för att få igång ekonomin"(Hittat via .)Thaher Pelaseyed argumenterar helt enkelt lysande:-)

Alltså - att sänka lönen för att rädda jobb är fel, att låta en sjunkande krona ge samma effekt är rätt. Betyder det att Pelaseyed tror att effekten på den enskildes köpkraft är negativ vid lönesänkningar men faktiskt positiv när kronans värde dalar????

Bara lite upplysningsvis:

Som nyss hemkommen från en tjänsteresa kan jag konstatera att 1) det är svindyrt att leva anorstädes med den katastrofalt dåliga växelkursen och 2) dessutom ändras ju inte traktamentets storlek beroende på kursen

Som butiksägare med huvudsakligen importerat sortiment kan jag ju se hur varorna ökar i pris till föld av kronfallet

Enkelt uttryckt - det är svensk exportindustris ägare som gynnas av kronfallet. Så hade inte varit fallet om vi haft euron. Det äs svensk arbetarklass som betalar genom reallönesänkningar som "döljs" genom fallande/flytande kurs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.