20101118

Frihet, jämlikhet och solidaritet - betyder det nåt idag

Bengt Göransson: Låt oss börja med baskurs i demokrati: "En genomgång av partiets grundläggande värderingar med konkretiseringar av vad dessa kräver av dagens politiska förslag är vad som behövs. Och den kan bara dess medlemmar svara för. Dessa grundläggande värderingar kan sammanfattas i franska revolutionens klassiska budskap - frihet, jämlikhet, broderskap - som borde vara giltiga också idag. Att valfrihet är något annat än frihet, att jämlikhet inte är detsamma som lika chanser, att broderskap inte enkelt kan ses som synonymt med rättvisa, det är teser som behöver prövas mot dagens problem. För de lokala partiorganisationerna gäller att man där på nytt måste prata politik, inte nöja sig med att i något slags demokratisk ambition försöka se till att alla får rösta om alla frågor, eller, eftersom det är omöjligt, nöja sig med att på det lokala mötet få rapporter från nämnder och fullmäktige eller att få nominera ledamöter dit.

Vi måste se till att återupprätta respekten för grundläggande värderingar och inse att de inte är mål som kan eller ska uppnås för att sedan läggas tillhandlingarna. De ska tillämpas. Tänk på tio Guds bud - Nu har jag älskat min nästa, vad ska jag hitta på nu? Den som säger så kommer inte undan med att beskriva sig som förnyare, han skulle ses som lite knäpp.

Återupprätta respekten för politiken som idébas, tona ned tillbedjan av den beslutspotente."

Gillar Bengt Göransson, har gjort ända sedan jag träffade honom första gången i början av 90-talet då han fortfarande var minister. Inte bara för att han är en oerhört sympatisk person med förmåga att både se och höra utan kanske faktiskt mera för hans i folkrörelsearvet så djupt förankrade demokratisyn. Den demonstreras också i hans artikel i Expressen. Det visar sig ju också att vi delar samma syn på vad utgångspunkten för den nu påbörjade diskussionen bör vara även om jag gillar den "moderniserade" varianten av den franska revoulutionens paroll, nämligen Frihet, jämlikhet och solidaritet.

Skrev någonstans att det vi behöver är att omvandla de närmaste månadernas partiarbete till en gigantisk studiecirkel, en studiecirkel där kanske inte bara medlemmar kan delta - vi har ju massort med vänner, väljare - en studiecirkel som just går på djupet med dessa grundläggande värderingaroch vad de mer i praktiken innebär i vår tid och som ställer frågor typ:

Frihet från vad, frihet att göra vad?

Jämlik när det gäller ekonomisk makt, jämlik när det gäller livschanser, jämlik när det gäller?

Solidarisk med vem och hur?


Tror att det verkligen behövs ett studiecirkelstuk på detta även om studierna/diskussionerna skall föras öppet i alla rum man kan tänka sig, förstås och kanske i rätt hög grad i de digitala (utan att stänga ute). Vi diskuterar nämligen sedan sannolikt rätt lång tid inte politik, alltför många både medlemmar och andra saknar vana, skolning för detta. Det märks när man försöker föra principiella resonemang i sin förening, i sin arbetarekommunen, på sin blogg.

Det märks när en riksdagsledamot (Veronica Palm) uttalar sig på följande sätt angående frågor om hon kan tänka sig att bli partiledare:
"Jag har stor respekt för den processen, vilket innebär att jag inte tänker kommentera det arbetet eller ge mig in i några spekulationer om namn eller andra saker under processens gång. Vi är ett folkrörelseparti och då är det viktigt i sig att ha en demokratisk och öppen process där medlemmarna känner sig trygga, och det måste få ta tid."

Alltså hallå!!!!Du är väl medlem och som sådan förväntas du ha åsikter både vad gäller poltiken, personerna och formerna, vill jag ropa till henne.

Du är väl förtroendevalg både i partiet och till riksdagen, då vill vi som valt dig verkligen höra vad du tycker om processen och om din egen roll i den, violl jag också utbrista.

Vem f-n känner sig trygg i en rörelse där ledande personer inte törs ha en åsikt, inte ens har en tydligt deklarerad uppfattning om de vill vara med/leda marschen tänker jag vidare.Rätt svar är för övrigt: Yes, jag är intresserad av att leda partiet och kommer att besvara mer formella sådana frågor positivt och står alltså till förfogande om medlemmarna genom sina valda ombud på kongressen skulle välja mig. Fram till dess kommer jag med kraft att bidra till den nödvändiga diskussionen om den politiska riktning som partiet behöver utforma. Särskilt mycket kraft på att bedriva oppositionspolitik i riksdagen kommer jag inte att lägga under denna tid.

Som Helén Petterson skriver
Vår politik syftar till jämlikhet och rättvisa. Alla i ett samhälle tjänar på jämlikhetspolitik, och det kommer alltid att vara grunden till den politik som förs. En politik för 2010-talet kan inte betyda att de gamla grundpelarna om rättvisa, solidaritet, arbete och jämlikhet försvinner.
Problemet är ju just att vi nu faktiskt inte har en politik som står stadigt på dessa grundpelare i vår tid. Det ser annorlunda ut nu än för 50 år sedan!

En annan riksdagsledamot, Maryam Yazdanfar, skriver
Vi går till kärnan. Jag är socialdemokrat därför att jag vet att jämlikhet alltid, alltid är bättre än ojämlikhet. Jag ser hur Sverige sedan 1990-talet, då socialdemokraterna styrde har blivit mer ojämlikt.
Hon initierar lite välbehövlig självkritik. Det ska vi ha och många, som varit delaktiga i formandet av politiken under rätt läng tid, kanske är rätt så brända när det gäller att leda diskussionen framåt. Det är bland de som tänkt och tyckt ofta på tvärs mot partiledning (och dess rådgivare/konsulter) man hittar bra bränsle till brasan. Saknar dock frihetsbegreppet i Yazdanfars artikel.

Lena Sommestad uttrycker de grundläggande värdena med ett helt annat, lite historielöst språkbruk (om än väldigt PK) men var tod friheten vägen här
Jag är socialdemokrat därför att jag vill se ett samhälle som är långsiktigt hållbart – ekonomiskt, socialt och ekologiskt, ett samhälle där alla människor har lika värde och goda livschanser, och där demokrati, väl fungerande samhällsinstitutioner och fredlig konfliktlösning värnas. Jag är upprörd och förtvivlad över att leva i ett samhälle där dessa värden inte förverkligas, utan tvärtom försvagas.


En annan Peter som gillar Bengt Göransson hittar man för övrigt på Röda Berget.


Technorati Tags:
, , , , ,


3 kommentarer:

 1. Frihet, jämlikhet och solidaritet (broderskap) är fina ord som ger utrymme för individuell tolkning.

  Tyvärr i dagens cyniska politiska värld så har de förfallit till "Hope & Change", slogans som professionella politiker använder då det vet från undersökningar som deras PR byrå gjort att människor förknippar med något positivt.

  Vi kan se att vår nuvarande partiledare pratat mycket om jämlikhet, solidaritet och lika värde men erhåller ändå en pension på 14 miljoner i stället för A-kassa när hon blir av med jobbet.
  Vi är alla lika mycket värda men en del är uppenbarligen mer värda än andra. Djurfarmen av George Orwell aktualiseras igen.

  Att pröva politiken mot dessa ideal som frihet, jämlikhet och solidaritet är en god idé och då är det också viktigt att orden är relativt väldefinierade. Ungefär som när konservativa frågar sig om den nya lösningen blev bättre än den gamla.

  Vad frihet, jämlikhet, solidaritet betyder för mig måste jag ta mig en längre funderare på.

  SvaraRadera
 2. Av någon anledning så kommer vi alltid tillbaka till de där tre orden, Frihet, jämlikhet och solidaritet - rött, vitt och blått. Det är vår grund som varje samhälle, varje reform, varje beslut kan genomlysas av. De kan inte ses enskilt och isolerat, de verkar bara tilsammans. Därför måste vi göra oss av med ovanan att relativisera begreppen genom att tala om "frihet till" och "frihet från". Frihet utan jämlikhet och solidaritet är inte den frihet vi talar om, på samma sätt gäller det för jämlikhet och solidaritet.

  Och kan vi inte en gång för alla sortera ut ordet "rättvisa" ur sammanhangent. "Rättvisa" är ett otyg som leder till att ett helt parti kan tala om rättvisa skatter när man förordar en skattereform som ger höginkomstagarna bland pensionärerna lägre skatt när det är de ojämlika pensionerna för de som uppbär minstapensioner som är problemet. "Rättvisa" är att ge höginkomstagare lägre maxtaxa i barnomsorgen där den ensamstående mamman inte får ett öre lättnad. Med "rättvisa" kan man åstadkomma vad som helst utan mål och utan riktning. Med "rättvisa" som målstock har samhällsutvecklingen tvingats i stå, portvakterna och petimetrarna har fått vatten på sin kvarn och politiken har förvandlats till någon sorts linjalexercis. Här ska mätas och här ska vägas. Stå still och rätta in er i leden.

  SvaraRadera
 3. Johnny - ser fra emot att få ta del av ditt funderande, tror det vore mycket värdefullt om många deltar i tänkandet kring vad de begreppen betyder för oss som parti idag.

  Anders - meningen "De kan inte ses enskilt och isolerat, de verkar bara tillsammans." är lysande och sannolikt en av de bästa sättet att i en mening fånga den socialdemokratiska ideologins kärna.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.