Gadgeten innehöll ett fel

20101116

En bättre värld är möjlig (7)

Farlig signal om sänkta ambitioner: "Den kan rentav bli så att Socialdemokraterna utser en nödpartiledare under sista veckan i mars, som ännu färre i själ och hjärta velat ha än Mona Sahlin 2007, samtidigt som rörelsen inte hunnit med att formulera en modern politik, som tror på att en bättre värld är möjlig. Då har ont blivit värre"

Björn Elmbrandt befarar att vi skall sänka våra ambitioner. Han tror att vi kommer att hamna där vi alltid hamnat dvs. "hamnar där man alltid varit, strax till vänster om mitten i svensk politik". Det tror inte jag.

Skälen är följande:

1. Vi kommer under de närmaste månaderna att föra en diskussion som fokuserar hur våra grundläggande värderingar skall komma till uttryck under detta århundrade - en historisk och gigantisk uppgift men ack så utmanande

2. Vi kommer att formulera denna politik bland annat utgående från de sju budord för en återuppväkt socialdemokrati jag formulerade häromdagen. Dock, denna politik kommer att formuleras i en diskussion där så många bidrar, där alla verkligen kan delta, där för första gången en sådan process sker öppet, inbjudande, tillåtande.

3. Vi kommer i denna process att identifiera oss som det frihetsparti ett klassiskt socialdemokratiskt alternativ alltid (borde) varit. Vi kommer inom ramen för denna diskussion att kunna formulera en strategi för väsentlig ökad makt över det egna livet.

4. Vi kommer att under denna resa att stöta och blöta viktiga principiella frågor som gäller just människors möjligheter att förverkliga sina drömmar liksom alla de hinder som nuvarande, främst ekonomiska ordning, reser. Vi kommer att forma en politik som utmanar kvartalskapitalismen.

5. Välfärd skapas genom ökad produktion som skapar förutsättningar. Ökad välfärd skapas genom tillväxt. Tillväxt skapas genom att fler förverkligar idéer som leder till ökad produktion. Tillsammans kan vi skapa en kultur som stimulerar idéer, stimulerar innovation, som ger utrymme för fler att skapa.

6. Vi kommer i denna process att avfärda kontrollsamhället som detta århundrades strategi. Tvärtom kommer vi att formulera en vision för ett samhälle där solidaritet är den allt överskuggande gemenskapsbyggande grunden, där varje människas värde och integritet , där varje människas rätt respekteras.

7. Kanske kommer vi t.o.m., men för detta är tiden kort, att kunna formulera åtminstone ett embryo till hur vi ser på hur vi vill förändra de mer grundläggande motsättningarna i samhället, de mellan arbete och kapital. Detta är emellertid den svårast delen av samhällsbygget.

Vad vi däremot måste och förstås kan är att formulera en vision av samhället där det är medborgaren som har makten, där vi i ökad utsträckning underordnar staten/kommunen medborgaren/kollektivets intressen. Där vi i ökad utsträckning ser enskilda/kollektiva lösningar/projekt som lösningen istället för att inkorporera dessa (lösningarna) i det "offentligas" namn.


Technorati Tags:
, , , ,


9 kommentarer:

 1. Jag håller med dig om att en bättre värld är möjlig.
  Tror dock inte att (S) kommer att vara det nätverk som kan förverkliga dessa möjligheter :-)
  Du skriver i ditt inlägg att ni under den kommande perioden "kommer att" göra många saker. Vad du inte skriver om är vad som kulturellt kommer att hindra er från att göra det du skriver:-)
  En sådan objektiv om- och invärldsbeskrivning är nog helt nödvändig om man ska kunna gå från ord till handling i dessa mycket komplexa frågor du skriver om.
  Slutligen så undrar jag verkligen om tillväxt är lösningen på välfärd?
  Att bara öka storleken på det man gör är alltid en blindgång.
  Det är i själva verket enklare att expandera om man MINSKAR i omfång (får mer gjort med mindre resurser :-)
  Jag tror mer på att sätta samman prefixet i begreppet "välfärd" med intentionen i "tillväxt". Då får man begreppet "välväxt" och det ger nog en mycket bättre ledstång för ett balanserat och resurseffektivt tänkande.
  Vad tror du?
  :-D

  SvaraRadera
 2. Thomas, nu är ju jag sosse så det gör ju en viss skillnad, åtminstone hyser jag en from förhoppning....

  Jag valde att använda en retorik som förstås bortser från hindren - inlägget kan läsas som en deklaration jag skulle gjort om jag ledde arbetet eller som ett förslag till den nuvarande ledningen om vad de borde se till att åstadkomma.

  Sen använder jag förstås en rätt vanlig och också ett av retoriska skäl något förenklat tillväxtbegrepp. Dock är det ju förstås så - för att bara ta ett exempel - att vi faktiskt aldrig kommer att kunna föda jordens befolkning om vi inte ökar livsmedelsproduktionen . (Att få mer gjort med mindre resurser är förstås väl inom ramen för tillväxt - motsatsen vore väl ....?

  SvaraRadera
 3. Ett spännande nytänkande skulle kanske vara att inte i första hand se sig själv som "sosse" :-)
  Blir ju liksom en låsning till gamla strukturer direkt ;-)

  Jo, visst kan man göra deklarationer om man ska leda omfattande förbättringsarbeten men det brukar sällan vara deklarerandet som gör en verklig skillnad, tvärt om brukar högt flygande uttalanden få motsatt verkan och bidra till att konservera de gamla strukturerna och tankesätten. Det har vi sett i de flesta frågor som gäller klimat, konflikt och kapital :-)

  Jag tror att det är just förmågan att beskriva verkligheten i realistiska färger OCH hur man i praktiken hittar en väg framåt som kan få en större mängd människor att ansluta och bidra på ett uthålligt sätt.

  När det gäller tillväxt så tror jag att man med ett faktabaserat synsätt måste ifrågasätta vissa grundläggande antaganden.
  Om du studerar Hans Roslings forskning så är han väldigt tydlig med att det inte kommer att räcka med ökad livsmedelsproduktion, man måste snarare drastiskt minska barnproduktionen :-) Detta sker bäst genom att erbjuda kvinnor utbildning :-)

  SvaraRadera
 4. Nu är jag inte sosse för att jag har någon förkärlek till gamla strukturer - snarare tvärtom. Jag är sosse därför att mina grundläggande värderingar stämmer med de som jag uppfattar att socialdemokratin vilar på. Har ägnat mig åt under kanske 15 års medlemskap att med varierande intensitet vara oppositionell mot en del av de strukturer som präglar partiet.

  Om något så handlar socialdemokrati om att befria människorna. Det vill jag göra också i den diskussion som nu behöver föras - inte beskriva deras verklighet åt dem, inte "sälja in" en (av mig eller annan formulerad väg. Vägen ska vi formulera tillsammans.

  Vad gäller tillväxt så är det så - om vi väljer ett globalt perspektiv - precis som Rosling eventuellt säger (har hört honom men aldrig läst) att det inte räcker med ökad livsmedelsproduktion vilket ju inte på något sätt ifrågasätter behovet av tillväxt

  SvaraRadera
 5. Jag förstår att du har väl grundade skäl till att kalla dig sosse.
  Jag tror också att alla organisationer mår bra av att ha "intern" tillgång till individer som hjälper övriga att se andra perspektiv och infallsvinklar.
  Jag kan också tänka mig att man kan välja en tolkning av socialdemokraternas värderingar som att det handlar om att befria människor.

  Dock tycker jag mig praktiken se en kulturell struktur som tvärtom låser in människor i ömsesidiga beroenden i partiapparaten och där själva politiken präglas hårt av social ingenjörskonst om man ibland vill styra och ställa för mycket med de enskilda medborgarnas livsstil och livsval (vilket startar en naturlig motreaktion :-)

  Vi vet ju att grupptänkande är väldigt komplexa processer och att en grupp lätt snärjs av en kollektiv inkompetens snarare än utvinner en samlad kompetens (det kan man se på mängder av möten som genomförs i alla typer av organisationer :-)

  Jag menar inte att du (eller någon annan) ska sälja in sin väg, jag menar att ledare behöver lysa upp möjliga och konkreta vägar framåt som tar hänsyn till hinder och drar nytta av medvind. Annars blir det en väldig mängd tyckande och den som spelar intrig-spelet bäst vinner en ledande position i besättningen ... men själva skutan åker vidare på samma rutt (blev vist en fartygsmetafor :-)

  Jag talar inte om behovet av tillväxt, jag varnar för tankemodellen tillväxt :-)
  Om man bara kan tänka sig framtiden som en ständig expansion, samtidigt som resurserna är begränsade, då slutar det med plundring, maktkamp och förstöring (Påskön är ett närmast övertydligt exempel, medan Kinas framfart i Afrika är ett modernare exempel).

  Föreslår läsning av Edward de Bonos bok "konstruktivt tänkande" som just tar upp frågan om hur man måste ändra sitt tänkande nu när man inte kan expandera västerut, köra iväg ytterligare några indianer eller gräva efter ännu mer olja :-)

  SvaraRadera
 6. Bono i all ära men plattityder som att vi måste ändra vårt tänkande när vi ställs inför nya situationer är väl inte så svårt att räkna ut (lite svårare att genomföra dock). Med snart 9 miljarder människor på jorden varav en rätt stor andel idag saknar mat för dagen, tak över huvudet, sanitära installationer, i många fall inte ens tillgång till tjänligt vatten så är det ju ett hån att ens tänka tanken att vi skulle klara det utan det vi normalt kallar tillväxt (i alla fall helt meningslöst). Det är hur vi skapar allt det vi behöver för att alla ska kunna få ett drägligt liv (och då talar jag bara om den materiella dimensionen) som kräver alla möjliga former av kreativt, lateralt, innovativt, konstruktivt (eller vad man nu vill kalla det) tänkande.

  Tillväxt och expansion är för övrigt inte helt synonyma begrepp.

  SvaraRadera
 7. Peter, jag tror att vi behöver träffas för att inte nyanserna ska gå förlorade i denna typ av samtal :-)
  Jag har svårt att tänka mig att du egentligen menar att själva metoderna för att i praktiken kunna tänka i nya banor skulle kunna kallas för plattityder.
  Tror inte heller att du menar att strävan efter nytänkande bortom den gamla industriella tankemodellen med ständig tillväxt skulle vara ett hån.
  Lika lite tror jag att du egentligen blandar ihop begreppen omöjligt och otänkbart och är medveten om att saker som är svåra att tänka ingalunda är bevisade att de är omöjliga (tänker t ex på det tidigare otänkbara för Gunder Hägg att springa den engelska milen under 4 minuter innan Bannister faktiskt gjorde det och helt plötsligt var det i högsta grad både tänkbart och möjligt :-)

  Ja, tillväxt och expansion är inte synonymer, då förstår du också vad jag menar när jag skriver att det är lättare att expandera om man minskar i omfång :-)

  Hör av dig (vi är ju vänner på FB) om en tid då vi kan träffas så kan vi skapa synergi av våra ömsesidiga idéer och erfarenheter och slipper lida av den entropiska hettan :-)
  /Thomas

  SvaraRadera
 8. Nu var det väl inte metoderna utan själva utsagorna kring dessa som jag uppfattar som plattityder - är lätt allergisk mot "konsult"-jargong:)

  Vore mycket kul att träffas och diskutera vidare - jag hör av mig via FB

  SvaraRadera
 9. Ja, politiker-jargong är mycket mer njutbar och konstruktiv :-)
  Ser fram emot att träffas.
  /Thomas

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.