20101128

Dags för studier

Socialdemokraterna: En chans som inte kommer åter: "Vi har en historisk chans att återknyta till vårt ursprungsuppdrag, att frigöra människan Att frigöra henne genom att se och lyssna på henne. Att ta henne på allvar.


Fler och fler kamrater skriver intressanta texter, fortfarande dock mest förpostfäktningar, mer om vad vi bör diskutera än diskussion om detsamma men oaktat det - intressant. Johan Westerholm tillhör de som blivit intressantare.

Karl Petersen är lite mer konkret och beskriver lokal framgångsrik politik:
Dessa fyra punkter bygger alla på insikten att tillväxt är förutsättningen för utveckling. Bara om Luleå blir en attraktiv plats för företagande och entreprenörskap kommer vi att ha råd med den välfärd som kommuninvånarna behöver. Bara om Luleå erbjuder möjligheter för unga människor att förverkliga sina livsprojekt här, blir vi en stad som överlever på sikt.


Lena Sommestad pekar på en mer generell problembild:
Men socialdemokratin har under senare tid inte bara mött svårigheter i sitt politiska projekt som lärande parti, utan också stora möjligheter – möjligheter som inte har tagits till vara. Jag vill hävda att det inte är svårare att vara ett lärande parti i täten för samhällsdebatten idag än för femtio år sedan. Snarare tvärtom. Problemet är att partiet idag har en ledning som inte prioriterar kunskap och samhällsanalys som grund för sin politik. Möjligheterna tas inte till vara.


Problemet är att ingen egentligen har något förslag som ger möjlighet att under bara några månader, fram till extrakongressen i mars nästa år, påbörja arbetet med att "bli ett lärande parti för att låna Sommestads ord, formulera hur vi "frigör människan" för att låna Westerholms, konkretisera en politik som beskriver hur landet "erbjuder möjligheter för unga männsikor att förverkliga sina livsprojekt" för att låna Petersens. För långt viktigare än persondiskussioner är politiska diskussioner. Mitt förslag är att omedelbart starta en gigantisk studiecirkel i vilken alla medlemmar engagera,s en studiecirkel som bedriva i hela partiet, som organiseras såväl traditionellt med mängder med träffar men också öppen och tillgänglig digitalt.


Technorati Tags:
, , ,


4 kommentarer:

 1. Jag har fått samma tanke som du. Men: Vi kan inte ta alla frågor samtidigt i samma cirkel. Jag skulle vilja ta mig an skolpolitiken. Har satt igång en diskussion här uppe redan. Kan tänka mig att du också har det intresset....

  Några andra får ta transfereringssystemen och åter andra förhoppningsvis under ledning av nya partiledaren Lena Sommestad kan ta miljöpolitiken

  etc.....

  Tyvärr springer Mikael Damberg i förväg och gör upp med alliansen om delar av just skolpolitiken! Trist och utan fingertoppskänsla,

  SvaraRadera
 2. Fast jag tänker mig nog en cirkel. En cirkel som inte tar sig an politikområden utan som tar sig an frågan om vad frihet, jämlikhet och solidaritet betyder i vår tid. Det skulle ge oss grund för att välja ledarskap. Efter kongressen i mars skulle man sedan börja ge sig på politikområden.

  PS Vad fick (s) i uppgörelsen med Björklnd om betygskriterierna? Fattar inte. DS

  SvaraRadera
 3. Ja det kanske... Bra tänkt. Kan bli för spretigt annars..... Vår Ordföring Hans i gymnasie o vux tycker att vi bör vänta tills nya partiledaren har blivit vald.

  "Frågan om människovärdet" av Bengt Nerman

  Vad sägs om den som läsmaterial? Jag är på!!!

  SvaraRadera
 4. Har du sett den här siten?

  http://komigenlena.nu/

  Kanonbra tycker jag!

  M. E.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.