Gadgeten innehöll ett fel

20090524

CONSILIUM - Press releases

Council Conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020") : "Strategic objective 4: Enhancing innovation and creativity, including entrepreneurship, at all levels of education and training:

Pursue work on :

• Transversal key competences: In accordance with the December 2006 Recommendation of the European Parliament and of the Council, take greater account of transversal key competences in curricula, assessment and qualifications.

Develop cooperation on :

• Innovation-friendly institutions: Promote creativity and innovation by developing specific teaching and learning methods (including the use of new ICT tools and teacher training).

• Partnership: Develop partnerships between education and training providers and businesses, research institutions, cultural actors and creative industries, and promote a well-functioning knowledge triangle."(Hittat via CONSILIUM - Press releases.)Ministerrådet har nyligen fattat beslut om ett ramverk för samarbetet (som är frivilligt) kring utbildning inom unionen - som gäller för den närmaste 10-årsperioden. Den refererade rekommendationen pekar tillsammasn med formuleringen i parentesen ovan tydligt ut ICT och den digitala kompetensen som viktiga beståndsdelar. Synd att de inte utvecklat benchmarking för det området också men det sysslar ju i och för sig OECD med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.