20090309

Vilka nötter det finns

AiP / Har vi fest eller kris i partiet?: "Valanalysen slog fast att S förlorade valet 2006 på grund av jobben, skolan och bristen på ett regeringsalternativ. Alla dessa tre frågor har stått i centrum för Mona Sahlins förnyelse av S.

Med Ibrahim Baylan som partisekreterare visar Mona Sahlin att förnyelsen fortsätter. Hon kör vidare och använder all kraft till att genomföra det mandat hon fick när applåderna dundrade 17 mars 2007. Och det är inte fel att den svåraste hemläxan – att bilda ett regeringsalterntiv – påbörjades redan hösten 2008. Att vänta till våren 2010 kunde ha blivit ödesdigert.

Vidare: Den egna förnyelsen och bildandet av ett rödgrönt alternativ ska inte ses som två olika processer som nu konkurrerar med varandra. I vår förnyelse ingår det som bekant att partiet ska bli mer öppet och lyssnade. Alla goda idéer föds trots allt inte inom arbetarrörelsen. Vår egen förnyelse har därför en naturlig koppling till den rödgröna processen."

Analysen i AiPs ledare suger. Detta av flera skäl. För det första visade i alla fall min analys av valförlusten att det var frågan om arbete som blev akulleshälen. De övriga två faktorerna AiP nämner avgjorde inte valet - de illustrerar bara det faktum att ett defensivt parti utan vision lät oppositionen (alliansen) diktera dagordningen - det har ju Mona Sahlin fortsatt med, hon har ju släppt fram en skolpolitik som bara kan beskrivas som passiv och där det tycks handla mest om att vara en Björklund light. Hon verkar dessutom sakna en vettig strategisk förmåga (eller rådgivning) och har sålunda också fogat in sig i alliansen krav på att presentera att regeringsalternativ bestående av flera partier - helt fel tänkt!

Förnyelsen fortsätter, hävdar AiP, med Baylan som partisekreterare. Såvitt jag förstår har vi alltså nu en partiordförande som var aktuell redan i början av 90-talet och en partisekreterare som varit en av tidigare partilednings proselyter och minister under Göran Persson. Vad är det för förnyelse AiP yrar om?

Vem var det som inledde det rödgröna mer institutionaliserade samarbete - Mona Sahlin?

För övrigt - valförlusten 2006 handlar om att något/ra hundratal tusen människor i detta land som tidigare röstat rödgrönt valde att rösta på alliansen. De skall inte få diktera partiets politik och innehållet i en välbehövlig förnyelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.