Gadgeten innehöll ett fel

20090125

Var finns problemet med flyktingarna

Lago ser inte utflyttningen som något stort problem: " Problemet för Södertälje är de senaste årens stora flyktinginvandring från Irak. Och detta har vi länge försökt få regeringen att ändra på. Men de har inte lyssnat. Först nu verkar moderaterna beredda att gå oss till mötes, säger Anders Lago.
Han tycker att bilden av Södertälje som en utflyttningskommun är felaktig.
– Vi är en av de kommuner i länet som har lägst utflyttning. 20 kommuner har större utflyttning än Södertälje. Och den skattekraft vi förlorar på de som flyttar kompenseras vi för via skatteutjämningen, säger Anders Lago."

Jag får allt svårare med Lagos flörtande med SDs och NDs sympatisörer. Nu är förstås de återgivna uttalandena valda av LT men ett kommunalråd borde väl kunna inse att för t.ex. affärsidkare i kommunen så innebär 160 miljoner i minskad inkomst hos befolkningen ett mycket stort problem - faktiskt skit samma om kommunen går skadeslös via skatteutjämningen. Det senare är ju bra men knappast något att sträva efter.

Problemet med flyktinginvandring från Irak finns i Irak - inte i Södertälje!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.