Gadgeten innehöll ett fel

20090122

Lär av misstagen

Vi medger självkritiskt att vi inte räckte till: "För det första måste vi föra en effektiv politik för entreprenörskap som skapar jobb. För det andra måste vi hindra utslagning i arbetslivet. För det tredje vill vi föra en aktiv arbetsmarknadspolitik som skapar möjligheter att komma vidare till nya jobb. Och för det fjärde måste vi ha en väl fungerande inkomsttrygghet för dem av oss som förlorar jobbet.
"(Hittat via Thomas Hartman.)En rätt så intressant debattartikel av herrar Asudillio och Österberg. Självkritik är nyttigt. Särskilt tycker jag den första punkten är intressant (de andra betraktar jag som självklara), frågan är dock vilken substans man kan vänta sig just när det gäller en politik som faktiskt skapar arbeten. Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo hänvisar i artikeln bara til de 124 punkterna som tycks vara ett utömmande svar på vad denna punkt skall innehålla. Själv tror jag vi måste gå längre, måste titta betydligt mera på vilka drivkrafter som får människor att satsa på sina idéer, att vilja skapa egen verksamhet som har potential att växa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.