Gadgeten innehöll ett fel

20090122

Östros tycker regeringen är mager


Thomas Östros kommenterar regeringens magra förslag
: " Allt fokus måste riktas på jobben. Vi socialdemokrater kommer att presentera ett samlat program för att bekämpa jobbkrisen. Med investeringar i gröna jobb och sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag, 50 000 fler utbildningsplatser, förstärkt köpkraft för barnfamiljer, studenter och pensionärer och ökad trygghet. "

Jag tror man skall skilja på politiken för att mera långsiktigt skapa tillväxt som också uthålligt genererar fler jobb från frågan om att mera kortsiktigt möta "jobbkrisen", kortsiktigt för övrigt bara i termer av jobbskapande och köpkraftsstärkande - system för utbildning och trygghet vid arbetslöshet bör vara stabila över tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.