20101205

Var fanns de fattiga i Sahlins tal

Socialbidraget låser in fattiga: "Det blir närmast klyschigt i sammanhanget att peka på de 46,7 procent av barn till invandrade föräldrar som lever i det Statistiska centralbyrån kallar fattigdom. Bland barn till ensamstående är det kring 30 procent.

Man kan mäta fattigdom på olika sätt. Måttet SCB använder i siffrorna ovan är inkomster på mindre än 60 procent av medianinkomsten. I Sverige blir det en bruttoinkomst på drygt 11000 kronor i månaden. Om man mäter så har fattigdomen i Sverige nästan fördubblats sedan början av 90-talet.
Man kan också mäta absolut fattigdom och utgå från inkomster under socialbidragsnormen. Mätt på det sättet har fattigdomen däremot minskat lite. De allra fattigaste, räknat i absoluta tal, har dock de senaste åren fått det ännu sämre, samtidigt som nästan alla andra fått det bättre."

Funderar över Isobel Hadley-Kamptz beskrivning i ljuset av Mona Sahlins tal igår. I det säger Sahlin att
Sverige är ett av de länder som har den högsta sociala rörligheten i världen.
Här är de ekonomiska skillnaderna jämförelsevis små. Här omfattar välfärden alla – vilket gör den effektiv. Det är smart.


Hon säger också
Låt oss vara oerhört tydliga på en punkt: Det ska alltid löna sig att arbeta!


Sahlin pratar också om hur a-kassan bör vara utformad (ren omställning, högre ersättning, kortare tid vad jag förstår) och problematiserar det faktum att partiet är stort just bland bidragstagare men minskat bland de som har arbete.

Sahlins bild är alltså att vi lever i ett land med små ekonomiska skillnader - är det sant undrar man mot bakgrund av de siffror Hadley-Kamptz redovisar. Sahlin pratar inte mycket (inte alls) om de fattiga människor Hadley Kamptz beskriver. Hon pratar faktiskt mycket lite (inte alls) om den socio-ekonomiska segregation vi har och de politiska konsekvenserna av detta. Eftersom detta är det som karaktäriserar högerns s.k. arbetslinje undrar man om inte Lena Melins karaktäristik ändå är rätt träffande. Det tycker emellertid inte Peter Johansson.


Technorati Tags:
, , , ,


12 kommentarer:

 1. Reinfeldt såg till att ändra fattigdomsdefinitionen tillsammans med övriga högerregeringar inom EU.Reinfeldt anser nämligen att man inte är fattig om man inte har det som ex:i Rumänien och en del andra fattiga länder där fattigdomen är absolut.EU har sedan 1984 har haft en definition av fattigdom som relativ och detta har inte regeringen Reinfeldt kunnat acceptera,för då hade han inte som nu kunnat dölja inkomstklyftorna i Sverige vilket tyvärr är hans målsättning med detta agerande.

  Om inkomsterna ökar i samhället men stora grupper släpar efter,då ökar fattigdomen.Alltså den relativa fattigdomen.Denna definition var vetenskapligt väl förankrad.Att utestängas från normala sociala relationer till andra människor kan bara bero på att inkomstklyftorna ökat för vissa och släpat efter för andra.

  Lars

  SvaraRadera
 2. Du har ju förstås rätt, Lars, men nu är det inte Reinfeldts manipulerande med begreppen som stör mig. Det är det faktum att Mona Sahlin i ett mycket viktigt tal helt missar frågan dvs inte vad Reinfeldt gör/gjort utan vad socialdemokraterna tänker om fattigdomsproblemet.

  SvaraRadera
 3. Jag anser att Mona Sahlin inte borde ha sagt något alls i förtroenderådet. Men iofs nu bekräftar hon ju det vi misstänkte. Hon tror inte på en socialdemokratisk politik. Därför var hon heller inte så taggad i debatterna i valrörelsen.

  Det var väl svårt för henne att debattera med moderaterna när hon egentligen tyckte ungefär som dem.

  SvaraRadera
 4. Förr var det vi som satte agendan, hade problemformuleringsprivilegiet. Det moderaterna lyckades göra inför 2006 var att rycka det ur händerna på oss. Sedan dess har en svag ledning inte återtagit initiativet utan bara spelat med.

  SvaraRadera
 5. Bedrövligt att det inte finns en socialdemokrati värd namnet.

  SvaraRadera
 6. till anonym

  det finns en socialdemokrati värd namnet. väljer att travestera Erlandar lite så där

  huk er gubbar o gummor för nu laddar vi om....

  SvaraRadera
 7. Herregud, massor med a-kassa och sjukersättning har under 11000 kr/ mån.
  sjuka som är sjukpensionerade och inte har nåt extra från fack har under 11000
  däribland massor unga.

  Fattigdomen måste påvisas bättre i SVerige.
  den är "enorm" med de mått som mäts.
  Dessa mått lär man säkert ändra för att skapa färre fattiga i statistiken.

  SvaraRadera
 8. Peter, jag har sagt det förr och säger det med en dåres envishet igen, Sverige är inte ett land där klyftorna, i pluralis som i klyftorna mellan hög och högre mellan, mellan och högre låg, men bara en klyfta som växer, mellan de som har det väldigt svagt och resten.De som Isobel beskriver. Den klyftan växer, däremot minskar andra klyftor. Ett välstånde växande majoritet mot en liten men alltmer fattig underklass. Detta kan läsas i Socialstyrelsens välståndsrapporter som publiceras vart år.

  Men i vårt parti är det få som läser nutidssociaologi, desto fler som läser hundra år gammal teori och applicerar det på dagens situation som en sanning. Därför kan man svänga sig med klatschiga slogans och allmännt prat om klyftorna, ingen människa, förutom klicken, förstår vad som sägs. Så mister man medborgarnas förtoende och förlorar val.

  Det är lustigt att se hur dagens uppoppande "sossar" som tigit stilla under fyra år nu plötsligt slår vilt omkring sig. Mot allt som tidigare rörde sig men lämnades därhän.

  SvaraRadera
 9. Jag är övertygad om att Socialdemokraterna har en rad stora problem som måste övervinnas. För egen del upplever jag den föråldrade och träkaktiga hierarkin inom partiet (även på lokal nivå) vara det som framstår som mest stötande för sådana som kan tänka sig engagera sig för partiets sak i framtiden. Kontrastera detta gärna med PiratPartiet, som i mina ögon tycks agera betydligt mer decentraliserat. Partiet är inte särskilt välkomnande och riskerar tappa relevans på grund av vad som i botten är en PR-fråga: unga väljare behöver inte rösta på S. Det finns gott om alternativ att ställa sig bakom istället (kredo till Vänsterpartiet, som är mycket livfulla i sin jakt att engagera nya väljare).

  Samtidigt har vi inte längre, såsom Peter Karlberg kommenterade ovan, privilegiet att ensamma formulera samhällets problem. Inte möjligheten att tolka och avgöra politikens innebörd. Personligen vill jag se ett avståndstagande från allt vad daltande heter med högerblocket. Socialdemokraterna måste åter igen bli ytterst tydliga om vad deras politik och ideologi handlar om i termer av människovärde. Vi ska inte spela borgarnas spel och försöka appellera till väljare genom rena monetär vinst, för på den punkten kan vi inte vinna. Vi måste ändra vårt språkbruk - terminologin som vi använder för att tala politik får inte vara överensstämmande med den som nu existerar i det liberalt dominerade medialandskapet. Inget av detta kommer att ske om vi låter S-ledningen nationellt och lokalt kvarstå som den är idag: nedtyngd och byråkratiskt utan like där åsikter förtrycks med basis i senioritet och inte på grund av merit. I praktiken innebär det att S måste slås sönder och byggas upp igen. Tyvärr misstänker jag annars att det är tämligen slut med Socialdemokraternas Sverige.

  SvaraRadera
 10. gunborg nilsson6 december 2010 18:52

  Sverige är fullt av fattiga människor.Ni behöver inte läsa sociologi för att förstå det.Det är bara att se sig runt omkring.Den som inget ser-sitter i så fall på den lyckliga sidan av klyftan.I så fall är det lämpligt att lämna sitt trygga bo och uppsöka verkligheten där människorna är.Monas tal-blev den totala besvikelsen.Om partiet går åt höger och inte rakt fram- då har inte vi som sitter på den sorgliga sidan om klyftan någon som företräder oss.

  SvaraRadera
 11. Hej Peter!

  Du vet väl att det är den svage som ska ge bidrag till den starke i fackens värld idag?

  http://blogg.aftonbladet.se/3659/2010/12/du-nya-skona-varld

  SvaraRadera
 12. Att använda ”fattigdom” som ett relativt begrepp är ju rent vansinne. Om ett samhälle består av folk som bor i jordkullor och livnär sig på rötter, men några av dessa beslutar sig för att bygga hus och börja odla grödor så skulle det ju då innebära att fattigdomen ÖKAR i detta samhälle! Som Winston Churchill sa: ”kapitalism är den ojämnlika fördelningen av välstånd, socialism är den jämlika fördelningen av misär”.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.